Aflossingsvrije hypotheek met gemengde verzekering : niets aflossen

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u niets aflost. Aan de hypotheek wordt een verzekering verbonden om het kapitaal voor de aflossing op te bouwen.

Hebt u al een spaar- of beleggingspolis? Dan mag u deze ook inbrengen als de geprognotiseerde eindwaarde voldoende is om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen tot 75% van de executiewaarde van uw woning.

Voordelen

– lage maandlasten;
– maximale renteaftrek tijdens de hele looptijd (maximaal 30 jaar).

aflossingsvrije hypotheek

Overzicht aflossingsvrije hypotheek